Personen- en familierecht

Ons kantoor kan u gedegen adviseren over personen- en familierechtelijke zaken. Vooral bij personen en familierecht geldt dat de advocaat niet alleen oog dient te hebben voor de juridische problematiek, maar tevens voor de sociale en psychische problematiek.


Wij bieden derhalve niet alleen juridische bijstand, maar geven u een vast aanspreekpunt met een gezicht en een luisterend oor. Naar onze mening is de advocatuur meer dan alleen procederen. Uitgangspunt is dat wij ons in dergelijke zaken niet alleen binden aan de gedragscode die voor de reguliere advocatuur geldt, maar dat wij ons voor de gesubsidieerde rechtshulp tevens verbinden aan de gedragscode voor advocaten in het personen en familierecht (zie: de website van de overheid).


Gaat het echtscheidingsverzoek in overeenstemming met beide partijen en zijn er geen minderjarige kinderen bij de echtscheiding betrokken? Dan kan uw procedure sneller ingezet worden, hetgeen een kostenbesparend effect heeft. Voor dergelijke echtscheidingszaken brengen wij een vaste prijsafspraak in rekening. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor voor onze scherpe tarieven op dit gebied.