Rechtsgebieden

Letselschade

Roozemond Advocatuur B.V. is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. Op het moment dat de aansprakelijk gestelde partij de aansprakelijkheid heeft erkend, heeft het slachtoffer recht op vergoeding van de geleden schade. Ook de in redelijkheid gemaakte kosten voor rechtsbijstand behoren tot deze schade. Door het erkennen van de aansprakelijkheid worden de kosten van de advocaat verhaalbaar op de aansprakelijke partij. Voor het slachtoffer is het daardoor een geruststellend idee dat die zich kosteloos kan laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Lees meer…

Arbeidsrecht

Of het nu om begeleiding tijdens ziekte of om een reorganisatie gaat, om een loonvorderingsprocedure of ontbinding van de arbeidsovereenkomst (al dan niet met wederzijds goedvinden), u kunt er vanuit gaan dat, indien het met arbeid en recht te maken heeft, u met al uw vragen bij ons kantoor terecht kunt. Daarbij maakt het niet uit of u werkgever of werknemer bent. U kunt ook voor de aan het arbeidsrecht gelieerde rechtsgebieden, zoals het sociaal verzekeringsrecht en het sociaal zekerheidsrecht (Ziektewet, WIA, Wajong, WAO, WW) bij ons kantoor terecht.

Personen-, familie- en erfrecht

Ons kantoor kan u gedegen adviseren over personen- en familierechtelijke zaken, alsmede het erfrecht. Vooral bij personen en familierecht geldt dat de advocaat niet alleen oog dient te hebben voor de juridische problematiek, maar tevens voor de sociale en psychische problematiek.

Lees meer…

Bijstandsrecht (de Participatiewet / Wet werk en bijstand)

Ons kantoor is bij uitstek gespecialiseerd in het bijstandsrecht. Denkt u daarbij niet alleen aan het aanvragen van een bijstandsuitkering, maar tevens bezwaarprocedures bij herzienings- terugvorderings-, boete- en/of maatregelen besluiten. Ontvangt u een besluit van de gemeente maar begrijpt u niet wat er precies met het besluit bedoelt wordt? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

Lees meer…

Het team van Roozemond Advocatuur

De heer mr. O.F.X. (Oliver) Roozemond

Advocaat

Oliver Roozemond is sinds 2005 werkzaam als advocaat. Voordat Oliver de overstap naar de advocatuur maakte, heeft Oliver enkele jaren bij een grote gemeente als jurist gespecialiseerd in bijstandsrecht werkzaamheden verricht. Oliver kent een algemene rechtspraktijk en heeft door de jaren heen de nodige ervaring en kennis opgedaan in een brede proces- en adviespraktijk, die zich uitspreid over zowel het civiel-, straf- als het bestuursrecht.

Lees meer…

Mevrouw D. (Denise) Schiltmeijer

Juridisch medewerker

Denise Schiltmeijer studeert deeltijd Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit en is sinds begin 2014 aan ons kantoor verbonden als juridisch medewerker. Na het afronden van haar studie zal Denise de opleiding voor de advocatuur gaan volgen.

Lees meer…

Tarieven

Roozemond Advocatuur staat zowel particulieren als ondernemers bij op zowel betalende basis, alsmede op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand van overheidswege (pro deo advocatuur).

Uurtarief
Binnen ons kantoor is het normaliter zo dat er op basis van een uurtarief gewerkt wordt. Ons kantoor streeft ernaar om in samenspraak met de cliënt tot een redelijk en gepast uurtarief te komen. Het uurtarief en de totale kosten is echter afhankelijk van het type zaak, van de complexiteit en omvang van de zaak.

Vaste Prijs
Bij Roozemond Advocatuur is het mogelijk om vooraf een vaste prijsafspraak te maken. Een vaste prijsafspraak geldt uitsluitend voor de overeengekomen dienst of het product. De hoogte van de vaste prijs is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden en van de wensen van u als cliënt.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand (toevoeging/pro deo)
Roozemond Advocatuur voldoet aan de voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand en controleert bij de eerste (vrijblijvende) afspraak altijd samen met u of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Indien u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, dan zal Roozemond Advocatuur de aanvraag voor de gesubsidieerde rechtsbijstand voor u indienen en u op deze basis bijstaan. Meer informatie over de voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Wanneer u maximaal 110% van de bijstandsnorm verdient, dan kunt u voor de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage alsmede het verschuldigde griffierecht mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten rechtsbijstand en op deze wijze in feitegratis gebruik maken van onze dienstverlening.

Spreekuur

Spreekuur
Voor een juridisch probleem meteen naar een advocaat gaan is voor veel mensen een hele stap. U kunt dan geheel vrijblijvend en kosteloos langskomen op ons spreekuur. Met een advocaat kunt u inzicht krijgen in de mogelijkheden en de kosten/baten van een rechtsgang.

U kunt contact opnemen met ons kantoor op (06-46 78 91 90) voor het inplannen van een afspraak.

Waar en wanneer?
Hilversum
- Iedere donderdag en vrijdag van 10.00-11.00 uur
- Iedere donderdagavond van 18.00-20.00 uur
- Iedere zaterdag: uitsluitend op afspraak.

Lekkerkerk, in de bibliotheek
- Iedere vrijdagavond van 19.00-20.00 uur

Contact opnemen

Alle velden zijn verplicht