Rechtsgebieden

Personen- en familierecht

Ons kantoor kan u gedegen adviseren over personen- en familierechtelijke zaken. Vooral bij personen en familierecht geldt dat de advocaat niet alleen oog dient te hebben voor de juridische problematiek, maar tevens voor de sociale en psychische problematiek.

Lees meer…

Overige rechtsgebieden

Naast personen- en familierecht zijn wij thuis in verschillende andere rechtsgebieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Neem contact met ons op…

Registratie orde van advocaten

mr. O.F.X. Roozemond heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Personen- en familierecht
- Arbeidsrecht
- Sociaal zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Registration with the Bar

mr. O.F.X. Roozemond has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):

- Personen- en familierecht
- Arbeidsrecht
- Sociaal zekerheidsrecht

Based on this registration, he/she is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

Advocaten

De heer mr. O.F.X. (Oliver) Roozemond

Advocaat

Oliver Roozemond is sinds 2005 werkzaam als advocaat. Voordat Oliver de overstap naar de advocatuur maakte, heeft Oliver enkele jaren bij een grote gemeente als jurist gespecialiseerd in bijstandsrecht werkzaamheden verricht. Oliver kent een algemene rechtspraktijk en heeft door de jaren heen de nodige ervaring en kennis opgedaan in een brede proces- en adviespraktijk, die zich uitspreid over zowel het civiel-, straf- als het bestuursrecht.

Lees meer…

Tarieven

Roozemond Advocatuur staat zowel particulieren als ondernemers bij op zowel betalende basis, alsmede op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand van overheidswege (pro deo advocatuur).

Uurtarief
Binnen ons kantoor is het normaliter zo dat er op basis van een uurtarief gewerkt wordt. Ons kantoor streeft ernaar om in samenspraak met de cliënt tot een redelijk en gepast uurtarief te komen. Het uurtarief en de totale kosten is echter afhankelijk van het type zaak, van de complexiteit en omvang van de zaak.

Vaste Prijs
Bij Roozemond Advocatuur is het mogelijk om vooraf een vaste prijsafspraak te maken. Een vaste prijsafspraak geldt uitsluitend voor de overeengekomen dienst of het product. De hoogte van de vaste prijs is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden en van de wensen van u als cliënt.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand (toevoeging/pro deo)
Roozemond Advocatuur voldoet aan de voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand en controleert bij de eerste (vrijblijvende) afspraak altijd samen met u of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Indien u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, dan zal Roozemond Advocatuur de aanvraag voor de gesubsidieerde rechtsbijstand voor u indienen en u op deze basis bijstaan. Meer informatie over de voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Wanneer u maximaal 110% van de bijstandsnorm verdient, dan kunt u voor de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage alsmede het verschuldigde griffierecht mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten rechtsbijstand en op deze wijze in feitegratis gebruik maken van onze dienstverlening.

(Telefonisch) spreekuur

Spreekuur
Voor een juridisch probleem meteen naar een advocaat gaan is voor veel mensen een hele stap. Wij houden op werkdagen telefonisch spreekuur van 7.00 tot 10.00. U kunt vrijblijvend kort overleggen met de advocaat. Mocht het nodig zijn dan maken wij graag een afspraak met u. Uiteraard kunt u ons kantoor ook een WhatsApp-bericht sturen met het verzoek of wij contact met u willen opnemen. Wij zoeken dan samen met u naar een geschikt moment.

Voor het spreekuur kunt u contact opnemen met nummer: 06-4 6789 190.

Contact opnemen

Alle velden zijn verplicht