Letselschade

Roozemond Advocatuur B.V. is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. Op het moment dat de aansprakelijk gestelde partij de aansprakelijkheid heeft erkend, heeft het slachtoffer recht op vergoeding van de geleden schade. Ook de in redelijkheid gemaakte kosten voor rechtsbijstand behoren tot deze schade. Door het erkennen van de aansprakelijkheid worden de kosten van de advocaat verhaalbaar op de aansprakelijke partij. Voor het slachtoffer is het daardoor een geruststellend idee dat die zich kosteloos kan laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Als iemand door een incident of ongeval letsel oploopt ten gevolge waarvan een persoon schade lijdt, dan spreken we van letselschade. Bij Roozemond Advocatuur B.V. kunt u kosteloos op dit rechtsgebied terecht voor de volgende typen letselschadezaken:

verkeersongevallen / verkeersaansprakelijkheid;;
bedrijfsongevallen (zowel werkgevers als werknemers worden door ons kantoor bijgestaan);
beroepsziekte;
ongevallen veroorzaakt door dieren;
productaansprakelijkheid;
slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven;
en bij alle andere ongevallen of incidenten waarbij u gewond bent geraakt door toedoen van een ander.


Hoe werken wij en welke kosten kunt u verwachten?

Lees meer…