Hoe werken wij?

Omdat ons kantoor zich bewust is van de ernst van de gevolgen van een ongeluk, proberen wij u zoveel mogelijk te ontzorgen. Het kennismakingsgesprek is gratis. Zo nodig spreken wij bij u thuis af. Tijdens dit gesprek bieden wij u vooral een luisterend oor en leggen wij de basis voor een (helaas soms langdurige) persoonlijke samenwerking op maat. Onze praktijk opereert landelijk! Wij adviseren u in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons kantoor op te nemen, zodat u snel van onze specialistische kennis en ervaring kunt profiteren. Dit ontneemt u niet alleen de zorgen, maar voorkomt ook dat u langer blijft dwalen dan nodig.

Ons kantoor kan u naast het vorenstaande ook helpen met problemen die met letselschadezaken samenhangen, zoals (arbeidsrechtelijke) problemen op het werk of met uw uitkering. Op die manier kunnen wij u volledige juridische bijstand op maat aanbieden. Neemt u bij vragen gerust contact op met ons kantoor, of plan een afspraak in tijdens ons gratis spreekuur.

Welke kosten kan u verwachten?

Als de aansprakelijkheid niet wordt erkend door de aansprakelijkgestelde partij, of het is niet duidelijk voor welk deel de aangesproken partij aansprakelijk is, worden de kosten rechtsbijstand in beginsel niet vergoed en zal er veelal voor de erkenning van de aansprakelijkheid een gerechtelijke procedure moeten worden gestart. In dat geval onderzoeken wij of u voor gesubsidieerde rechtshulp van overheidswege in aanmerking komt via de Raad voor de Rechtsbijstand. Voor verdere informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand verwijzen wij u naar de site van de Raad voor de Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl). Ook kan het zijn dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, waardoor onze kosten op basis van uw verzekeringspolis worden vergoed. Voorbeelden van Rechtsbijstandverzekeringen zijn: Rechtsbijstandverzekering DAS, Rechtsbijstandverzekering ARAG, Rechtsbijstandverzekering Interpolis, Rechtsbijstandverzekering Achmea, Rechtsbijstandverzekering Centraal Beheer, Rechtsbijstandverzekering Univé, Rechtsbijstandsverzekering HEMA of ANWB. Anders maken wij vooraf met u duidelijke prijsafspraken.